http://rybygrebow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/ryby_grebow_uegk-is-105.jpglink
«
»

Regulamin składania zamówień na produkty za pomocą platformy b2b.

Wstęp
1. Gospodarstwo Rybackie Tadeusz Bałata z siedzibą w Grębowie, adres: Grębów 899, 39-410 Grębów, NIP 867-100-90-50 umożliwia składanie zamówień na towary przy pomocy portalu b2b, który jest platformą komunikacji pomiędzy klientem a Gospodarstwem Rybackiem Tadeusz Bałata. Regulamin określa zasady zamawiania produktów za pomocą platformy b2b.

Kupowanie/Rezerwacja
1. Platforma b2b umożliwia zamawianie i kupowanie produktów z oferty. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym z portalu Klientem, a Gospodarstwem Rybackim Tadeusz Bałata. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów.
2. Po złożeniu zamówienia Klient jest otrzymuje informację drogą e-mailową bądź telefoniczną potwierdzającą wpłynięcie zamówienia oraz potwierdzenie realizacji zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży. Informacja o cenie podawana na portalu lub telefonicznie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta potwierdzenia realizacji zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu .
3. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.
4. Informacje o produktach m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Ceny produktów podawane są w kwocie brutto w złotych polskich.
6. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamawiane produkty są dostępne w magazynach firmy.
7. Klient płaci cenę za zamówione produkty: (1) przy sprzedaży gotówką, w momencie odbioru lub przelewem bankowym przed dostawą lub (2) przelewem zgodnie z terminem płatności wynikającym z faktury VAT.
8. Zamówienie może zostać anulowane wyłącznie poprzez kontakt z obsługą sprzedaży. Anulacja jest ważna dopiero po potwierdzeniu przez obsługę przyjmującą zgłoszenie.

Dostawa/Odbiór
1. Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności produktów składających się na zamówienie oraz czasu przygotowania produktów do dostawy. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest potwierdzany podczas kontaktu pracownika obsługi sprzedaży z Klientem.
2. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski, specjalistycznym transportem własnym Gospodarstwa Rybackiego Tadeusz Bałata lub są odbierane bezpośrednio w gospodarstwie.
3. Dostawa zamówienia realizowana jest nieodpłatnie od ilości 50 kg zamówionych ryb. Spełnienie tego warunku jest uzależnione od odległości do punktu odbioru

Reklamacje i Zwroty
1. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan
2. W przypadku posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać w biurze obsługi klienta, listowanie oraz pocztą elektroniczną.
3. Sprzedawane towary nie podlegają zwrotowi, chyba ze wskazuje na to postępowanie reklamacyjne.

Pozostałe
1.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę, wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie z platformy b2b zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
3. Do umowy sprzedaży produktów stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania portalu.
5. Wszystkie spory prawne rozstrzyga sąd rejonowy w Tarnobrzegu, właściwy do miejsca zarejestrowania Gospodarstwa Rybackiego Tadeusz Bałata.

 

Polecane Produkty


Twój koszyk jest pusty